[OA] Chi tiết bản cập nhật 5/5

Chi tiết điều chỉnh và tăng giảm sức mạnh ở bản cập nhật ngày 5/5 Tesso : ⬆ 


Kỹ năng 2 

Tỉ lệ tăng mức độ phá giáp từ 5%/11.25%/17.5%/23.75%/30% điều chỉnh thành 5%/12.5%/20%/27.5%/35%; Trong thời gian thi triển kỹ năng, giới hạn tốc độ bắn Xu nhanh hơn. Mỗi khi tăng thêm 15 [Hương Hỏa Tiền]


Kỹ năng cuối

biên độ tăng của tốc độ bắn Xu cũng nhanh hơn


Zashiki : ⬆


Kỹ năng 1 

 ST cơ bản của kỹ năng 1 từ 50/75/100/125/150 chỉnh lên thành 60/90/120/150/180. Buff phép thuật từ 25% chỉnh lên thành 30%. Buff cấp từ 10 chỉnh lên thành 12


Momo No Sei : ⬆


Kỹ năng cuối 

Thời gian tạo thành Phù Ấn Hoa Đào từ giây thứ 0/2/4 giây sửa thành Khi thi triển sẽ lập tức tạo thành 3 Phù Ấn Hoa Đào


Kainin : ⬆


Kỹ năng 1

ST cơ bản từ 40/65/90/115/140 chỉnh lên thành 60/85/110/135/160


Kỹ năng 2

ST cơ bản từ 35/50/65/80/95 chỉnh lên thành 35/57.5/80/102.5/125

ST cơ bản cho Quái rừng và vòng ngoài từ 70/100/130/160/190 chỉnh lên thành 70/115/160/205/250


Fatakuchi : ⬆ 


Bị động

Sát thương của mỗi tầng ký hiệu từ (+18% (+1% cấp) tấn công) chỉnh lên thành 8 (+3* cấp) (+18% (+1%*cấp) tấn công)


Kyuumei Neko : ⬆ 

Bị động 

Hiện tại, khi vượt quá thời gian duy trì sẽ giảm dần với tốc độ mỗi giây 1 tầng


 Kỹ năng 2

ST cơ bản bậc 1 và bậc 2 từ 25/45/65/85/105 chỉnh lên thành 35/52.5/70/87.5/105 ST cơ bản bậc 3 từ 50/90/130/170/210 chỉnh lên thành 70/105/140/175/210


Kỹ năng 3

Tốc chạy từ 1200 chỉnh lên thành 1600

Tốc chạy trong trạng thái [Cuồng Nộ] từ 1400 chỉnh lên thành 1800


Vampira : ⬇ 


Kỹ năng 1

Thời gian dơi duy trì từ 8s chỉnh xuống còn 4s

Buff HP tối đa thêm cơ bản từ hiệu ứng trị liệu của mỗi tầng cường hóa dơi từ 0.75% chỉnh xuống còn 0.55%

Buff HP tối đa thêm dựa trên cấp đến từ hiệu ứng trị liệu của mỗi tầng cường hóa dơi từ 0.03%

 chỉnh xuống còn 0.015% Buff sức mạnh phép từ hiệu ứng trị liệu của mỗi tầng cường hóa dơi từ 5% chỉnh xuống còn 4% Thời gian hồi từ 12/10.5/9/7.5/6s chính lên thành 12/11.25/10.5/9.75/9


Kamimai : ⬇


Bị động

Buff lực công thêm từ sát thương gây ra khi cộng dồn 3 tầng Dấu Ấn chỉnh từ 80% thành 60%;


Kỹ năng 1

Sát thương từ 40/95/150/205/260 (+80% lực công thêm) (+10% HP đã mất của mục tiêu) điều chỉnh thành 30/80/130/180/230 (+60% lực công thêm) (+8% HP đã mất của mục tiêu)


Takiyasha Hime : 🔄


Bị động 

Khi đầy 5 tầng (Tân Nguyệt Chúc Phúc] sẽ không duy trì hồi HP nữa, nhưng sẽ điều chỉnh tăng buff lực công nhận được, đồng thời nhận được hút HP vật lý theo tỷ lệ nhất định. Kỹ năng 2 [Phong Lam Sở Hướng

Điều chỉnh logic chọn địch của chém ngang bậc hai, khi kết thúc xung phong hiện nay, Takiyasha Hime sẽ chém ngang về phía đơn vị địch gần góc trái thanh điều hướng nhất. Ưu hóa độ mượt kỹ năng, giảm độ trễ sau khi kết thúc di chuyển.


Kỹ năng 3

Khi kích hoạt ký hiệu (Nguyệt Diệu], sẽ cộng thêm một Khiên cho Takiyasha Hime. Khi kích hoạt ký hiệu của đơn vị không phải Thức Thần, điểm Khiên sẽ giảm dần.


 Kỹ năng cuối


[Xâm Lược]

Điều chỉnh hiệu ứng cường hóa trong thời gian duy trì, xóa thuộc tính lực công thêm. 

Thêm hiệu ứng

Một số sát thương gây ra trong thời gian duy trì được chuyển thành sát thương thực.


[Bất Động]

Khi kỹ năng này đánh trúng Thức Thần phe địch, sẽ thêm buff lực công cho Khiên được tạo thành, và giảm buff HP tối đa.


Akaname : 🔄


Kỹ năng 1

Lượng hồi phục sẽ không nhận được buff của [Cầu Mốc] 

Trị liệu kỹ năng này sẽ tăng khi tỷ lệ bạo kích chịu phải tăng lên, tối đa tăng 100%


 Kỹ năng cuối 

 Khiên của kỹ năng này sẽ tăng khi tỷ lệ bạo kích chịu phải tăng lên, tối đa tăng 60%,

Khiên sẽ không nhận được buff của Cầu Mốc]

lợi ích tốc đánh tăng 25%


Tanuki : 🔄


Bị động

Phạm vi tấn công từ 475 chính lên thành 550 

Mức giảm tốc từ 45% chỉnh lên thành 50%


Kỹ năng 1

Mức tăng kháng trong hiệu ứng Rượu Trăm Năm] tử x3 chính xuống còn x2.5


 Kỹ năng 2 

Sát thương từ 60/95/130/165/200 (+40% phép thuật) (+6%/7%/8%/9%/10% HP tối đa của mục tiêu) điều chỉnh thành 70/120/170/220/270 (+40% phép thuật) (+25*Cấp hiện tại)

Sát thương trong hiệu ứng (Rượu Trăm Năm từ 5/10/15/20/25 (+10% phép thuật)

(+12%/14%/1.6%/1.8/2% HP tối đa mục tiêu) điều chỉnh thành 5/15/25/35/45 (+10% phép thuật)

(+10*Cấp hiện tại)


#OnmyojiArena #DauTruongOnmyoji #update


___Itsumade

1 Nhận xét

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn