Các tính năng mới trong bản phát hành CSS mới nhất là gì?

 Các tính năng mới trong bản phát hành CSS mới nhất bao gồm:

  1. Conical gradients: Các hàm có thể được sử dụng để tạo ra những hình dạng như hình nón, biểu đồ pie, bánh xe màu, và các bề mặt bóng loáng 1.
  2. Aspect ratio: Là mối quan hệ tỷ lệ giữa chiều rộng và chiều cao. Duy trì tỷ lệ khung hình nhất quán là điều quan trọng trong việc tạo bố cục đáp ứng và ngăn chặn sự thay đổi layout cumulative (một chỉ số hiệu suất quan trọng của web) 1.
  3. Content-visibility property: Là một thuộc tính CSS mới có thể cải thiện hiệu suất hiển thị trang 2.
  4. Logical properties: Các thuộc tính CSS mới cho phép bạn định nghĩa các giá trị cho các thuộc tính theo hướng từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái 3.
  5. CSS Subgrid: Cho phép bạn xây dựng các lưới con bên trong các lưới cha 3.
  6. Color function: Cho phép bạn tạo ra các màu sắc mới bằng cách kết hợp các màu sắc khác nhau 2.
  7. URL Scroll-To-Text Fragments: Cho phép bạn tạo liên kết đến một phần cụ thể của trang web 2.

Hy vọng điều này giúp ích cho bạn!

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn