TranThanh.Name.Vn - Nơi lưu trữ những điều thú vị: Xenforo
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xenforo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xenforo. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2020

0

[OzzModz] Text Logo 2.0.0 - Add-on Logo bằng chữ Cho Xenforo 2.1, 2.2

 [OzzModz] Text Logo 2.0.0 - Add-on Logo bằng chữ Cho Xenforo 2.1, 2.2

With this addon, you will have a text based logo instead of a image bases one. By default, the addon will use your board title you have set in the XF options as the text. The addon also comes with a option to use your own custom text.

Với addon này, bạn sẽ có một logo cho xenforo dựa trên văn bản thay vì một cơ sở hình ảnh. Theo mặc định, addon sẽ sử dụng tiêu đề bảng của bạn mà bạn đã đặt trong tùy chọn XenForo làm văn bản. Addon cũng đi kèm với một tùy chọn để sử dụng văn bản tùy chỉnh của riêng bạn.Ngoài ra có thể sử dụng các biểu tượng vui cho addon này

Tải về: [OzzModz] Text Logo 2.0.0 - Add-on Logo bằng chữ Cho Xenforo 2.1, 2.2

Nguồn: tuoitreit.vn

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2020

0

Thêm Bình Luận Facebook cho Xenforo 2

Chào các bạn, xin hướng dẫn các bạn cách chèn và quản lý bình luận Facebook cho Xenforo 2

1. Bạn vào Admin > Appearance > Template tìm đến thread_view
Xem thêm: [xf2] Mã nguồn tao dựng diễn đàn Xenforo 2.1.8 Patch 2 full nulled
Tìm
HTML:
<div class="blockMessage blockMessage--none">
Thay thành
HTML:
<!-- Facebook tranthanh.name.vn -->
<div class="block-container">
  <h3 class="block-header">
    Facebook Comments
  </h3>
  <div class="fb-comments" data-href="{{ link('full:threads/'.($thread.thread_id)) }}" data-width="100%" data-numposts="10" data-order-by="reverse_time" data-colorscheme="light"></div>
</div>
<!-- Facebook tranthanh.name.vn -->
<div class="blockMessage blockMessage--none">
2. Bạn vào developers.facebook.com tạo cho mình 1 app nhé, mình đã tạo cho mình 1 app với ID là 123456789
3. Vào template PAGE_CONTAINER
Tìm
HTML:
<div class="p-pageWrapper" id="top">
Thay thành
[CODE=html]<div id="fb-root"></div>
<script>(function(d, s, id) {
 var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
 if (d.getElementById(id)) return;
 js = d.createElement(s); js.id = id;
 js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2&appId=[B][COLOR=rgb(226, 80, 65)]123456789[/COLOR][/B]&autoLogAppEvents=1';
 fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>
<div class="p-pageWrapper" id="top">
Thay 123456789 bằng ID mà bạn vừa tạo ở bước 2
Tìm
HTML:
<xf:include template="google_analytics" />
Thay thành
Rich (BB code):
<meta property="fb:app_id" content="123456789" />
  <meta property="fb:admins" content="012345678"/>
  <xf:include template="google_analytics" />
Thay 123456789 bằng id app của bạn vừa tạo ở bước 2
Thay 012345678 bằng id nick của bạn.
Bạn vào developers.facebook.com/tools/comments để quản lý bình luận nhé
Thêm người quản lý bạn vào đây developers.facebook.com/apps/123456789/roles/roles/
Thay 123456789 bằng ID app mà bạn đã tạo ở bước 2
Vậy là xong rồi
Chúc bạn thành công!

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

[xf2] Mã nguồn tao dựng diễn đàn Xenforo 2.1.8 Patch 2 full nulled


 Bạn mốn xây dựng 1 diễn đàn? Vậy chắc chắn bạn không thể bỏ qua mã nguồn Xenforo vì đây là một mã nguồn xây dựng diễn đàn cực kì mạnh mẽ. Tuy nhiên các phiên bản Xenforo đều bắt trả phí để sử sụng nó. Nhưng không sao, phiên bản Xenforo 2.1.8 này đã được crack để bạn tha hồ sử dụng mà không mất bất kì chi phí nào. Bây giờ các bạn có thể hoàn toàn xây dựng cho mình một forum cho mình rồi nhé
Yêu cầu: PHP 5.6 hoặc hơn. MySQL 5.5 hoặc hơn.