Mybb - Plugin Thanks/Like bản mới nhất Cho MYBB 1.8.2x

 Tên Phát hành:

 • Hệ thống Cảm ơn/Thích
Phiên bản phát hành:
 • v3.3.8 - 2.11.2020
Mô tả phát hành:
 • Cảm ơn bạn / Like Hệ thống cho phép người dùng "Cảm ơn" hoặc "Thích" bài viết do đó hiển thị sự đánh giá cao của họ cho một bài mà không nhất thiết phải bump các chủ đề. Plugin này là hoàn toàn tùy biến, nơi gần như mọi khía cạnh của plugin có thể được kiểm soát từ trang cài đặt. Hãy xem ảnh chụp màn hình hoặc bản demo trực tiếp để biết thêm thông tin về các tùy chọn và khả năng sử dụng có sẵn.
 • Plugin này được tạo bởi -G33K- cho MyBB v1.4/1.6. Thật không may nó đã không được duy trì trong hơn 3 năm cho đến khi ATofighi phát hành phiên bản sửa đổi đầu tiên tương thích với MyBB v1.8. Sau vài tháng, chúng tôi (Eldenroot, SvePu, Laird, chack1172 và @Dark Neo) đã quyết định tiếp tục phát triển plugin tuyệt vời này cho MyBB và làm cho nó thậm chí còn tốt hơn. Chúng tôi tập trung vào việc sửa lỗi và thêm các tính năng mới bị thiếu trong phiên bản "di sản" ban đầu.


Khả năng tương thích MyBB:
 • v1.8.*
Tính năng:
 • Hỗ trợ Full Tapatalk!
 • Hỗ trợ MyAlerts v2.0!
 • Hỗ trợ hệ thống khuyến mãi nhóm MyBB!
 • Hỗ trợ ngôn ngữ đầy đủ.
 • Bật/tắt plugin với một tùy chọn duy nhất.
 • Chuyển đổi giữa "Cảm ơn" hoặc "Thích" bằng cách thay đổi một tùy chọn đơn giản.
 • Cảm ơn Yous / Likes là hoàn toàn ajax tương thích.
 • Tùy chỉnh Cảm ơn Bạn / Thích cho bài viết đầu tiên của chủ đề chỉ hoặc cho tất cả các bài viết.
 • Tùy chọn có thể chọn để cho phép / không cho phép người dùng xóa Thank Yous / Likes của họ.
 • Loại trừ các diễn đàn mà bạn không muốn sử dụng hệ thống Thank Yous/Likes.
 • Plugin theo dõi số thank yous/likes cho người dùng, bài viết và chủ đề cũng như tổng số lớn.
 • Hiển thị Cảm ơn Bạn/Lượt thích trong postbit cũng như hồ sơ của người dùng.
 • Đếm cả cảm ơn / thích được đưa ra cũng như cảm ơn / thích nhận được và số lượng bài viết nhận được trong.
 • Tìm tất cả các chủ đề hoặc bài viết Cảm ơn / Thích bởi bất kỳ người dùng cụ thể cũng như các chủ đề hoặc bài viết mà người dùng nhận được cảm ơn / Thích.
 • Cảm ơn Yous / Thích danh sách có thể được thực hiện để sụp đổ tiết kiệm không gian cho hội đồng nơi chủ đề / bài viết nhận được rất nhiều Cảm ơn Yous / Likes.
 • Sắp xếp Thank Yous/Likes theo tên người dùng hoặc theo thứ tự Date/Time Thanked/Liked.
 • Hiện/Ẩn Ngày/Thời gian cảm ơn/Thích và cũng đặt định dạng Ngày/Giờ hoặc hiển thị ngày/giờ trên di chuột.
 • Hoạt động cho tất cả các chế độ xem, cổ điển, hiện đại, tuyến tính, ren.
 • Cảm ơn Yous / Likes có thể được kể lại và xây dựng lại nếu họ nhận được ra khỏi đồng bộ hóa vì lý do nào.
 • Định dạng danh sách người dùng đã cảm ơn / thích theo nhóm hiển thị của họ hoặc chỉ giữ cho nó đơn giản.
 • IPv6 đã sẵn sàng và được hỗ trợ đầy đủ.
 • Tệp css tùy chỉnh để tùy chỉnh dễ dàng hơn.
 • Tùy chọn để thiết lập thích / cảm ơn bạn nút chỉ cho các diễn đàn cụ thể.
 • Ẩn/hiển thị nút/danh sách cảm ơn/thích cho các nhóm người dùng cụ thể.
 • Cho phép / không cho phép thêm thích / cảm ơn trong chủ đề đóng cửa.
 • Thông báo bật lên ở góc trên cùng bên phải.
 • Đếm lại và xây dựng lại bộ nhớ cache trong ACP.
 • Tùy chỉnh cài đặt đầu ra thời gian và ngày cho Cảm ơn bạn / Lượt thích nhận được trong bài viết.
 • Khả năng cảm ơn / thích bài viết của riêng với các thiết lập tùy chỉnh.
 • Các mẫu được lưu trong bộ nhớ cache và JS được minified để có tốc độ trang web tốt hơn.
 • Làm nổi bật các bài đăng phổ biến với số tiền được xác định trước của cảm ơn / thích.
 • Hỗ trợ cho hệ thống danh tiếng MyBB.
 • Khả năng hiển thị hầu hết các cảm ơn / thích đăng bài trong một hồ sơ thành viên cho mỗi người dùng.
 • Bảo vệ chống dòng chảy.
 • Hiển thị tổng số cảm ơn / lượt thích từ bài viết đầu tiên của chuỗi chủ đề trong mẫu forumdisplay_thread bạn.
 • Diễn đàn bị loại trừ khỏi số lượng
 • Hiển thị hình đại diện của người dùng thay vì liên kết trong danh sách thx/like
 • Màu sắc của truy cập thx / like dựa trên số điểm nhận được
 • Thống kê chi tiết cho mọi người dùng trong trang hồ sơ thành viên
 • ... và nhiều hơn nữa!

Ghi chú:
 • Quyền cho nếu người dùng có thể Cảm ơn / Thích một bài viết là phụ thuộc vào việc họ có thể đăng trong chủ đề đó hay không. Khách, tuy nhiên không bao giờ có thể cảm ơn / như một bài bất kể khách đăng bài tùy chọn.
 • Rõ ràng, mở bài sẽ không thể Cảm ơn / Thích bài đăng.
 • Xóa một chủ đề / bài viết sẽ loại bỏ tất cả các liên quan của nó Cảm ơn Bạn / Thích và giảm số lượng cho những người dùng đã Cảm ơn / Thích rằng chủ đề / bài viết.
 • Việc hợp nhất các bài đăng sẽ hợp nhất Thank Yous/Likes cũng loại bỏ các bản sao và cập nhật số lượng.
 • Xóa một người dùng sẽ loại bỏ tất cả các cảm ơn của người dùng / Thích từ tất cả các bài viết.
 • Nếu bạn di chuyển một chủ đề đến một diễn đàn đã được thiết lập để loại trừ Thank Yous / likes nó sẽ không hiển thị bất kỳ Thank Yous / likes và sẽ không cho phép thêm / loại bỏ bất kỳ Thank Yous / Likes trong khi trong diễn đàn đó. Tuy nhiên, Thank Yous/Likes sẽ được bảo tồn để chúng sẽ hiển thị lại nếu chuỗi được di chuyển ra khỏi diễn đàn bị loại trừ.
 • Nếu vì bất kỳ lý do gì số liệu thống kê của bạn có vẻ tắt, bạn có thể kể lại Thank Yous / Likes. Làm như vậy sẽ loại bỏ bất kỳ mồ côi Thank Yous / Likes và kể lại chúng cho mỗi người dùng và đăng bài. Mồ côi Cảm ơn Yous / Thích là những người có thể đã bị bỏ lại phía sau trên một bài đăng hoặc người dùng bị xóa bằng cách không sử dụng giao diện mod (như trực tiếp từ databse ví dụ).
 • Để tùy chỉnh khối postbit, bạn có thể sử dụng các biến sau:
 1. $post['tyl_unumtyls']: Số cảm ơn được đưa ra
 2. $post['tyl_unumrtyls']: Đây là chuỗi được định dạng đầy đủ (xx trong bài viết yy)
 3. $post['tyl_unumrcvtyls']: Số cảm ơn nhận được
 4. $post['tyl_unumptyls']: Số lượng bài viết trong đó cảm ơn đã nhận được

Link: Extend MyBB - Thank You/Like System+MyAlerts & Tapatalk support

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn