[Xenforo] Xóa toàn bộ bài viết Spam của 1 thành viên trong Xenforo

 Đầu tiên các bạn vào phần Home > Options > Spam Management.

Chỉnh các giá trị trong Spam Cleaner User Criteria:
Maximum message count: 0
Maximum Days Since Registration: 0
Maximum reaction score received: 0


Như vậy các bài viết của thành viên sẽ hiện thêm công cụ Spam click vào spam để tiến hành dọn dẹp.
Bvg: https://kiemtienol.xyz/threads/xenforo-xoa-toan-b-bai-vit-spam-cua-1-thanh-vien-trong-xenforo.76/

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn