Tổng hợp hơn 20 trang host free update 6/2020

Sau đây là danh danh các hosting free để các bạn test code nhé,

List(Disk Space | Bandwidth | Panel)

Freehostingeu (200MB | 4GB)
Atspace (1GB | Ultimate)
Awardspace (1000MB | 5GB)
Geocities (Ultimate | Ultimate)
Miarroba (500 | 5GB)
Tekcities (1GB | 5GB)
50webs (500MB | 1GB)
Leadhoster (1GB | 5GB)
Agilityhoster (1000MB | 5GB)
Curhost (1GB | 5GB)
Option123 (1GB | 5GB)
Profreehost (Ultimate | Ultimate)
000webhost (300MB | 3GB)
Infinityfree (ultimate | ultimate)
Freehosting (10GB | Ultimate)
Freehostia (250MB | 6GB)
19cdth41 (500MB | 10GB | DA)
X10hosting (ultimate | ultimate)
UhostFull (ultimate | ultimate)
Bravenet (ultimate | ultimate)
WebFreeHosting (1000MB | 5000MB)
FreeHostingNoAds (1GB | 5GB)
Byet (5GB | ultimate)
==Updating...==

Ps: Updated on 20/6/2020 19:04(6)
Địa chỉ thì các bạn cứ nhập vào google là ra nhé các bạn.

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn