[Blogspot] Hướng dẫn fix lỗi không tải được bài viết cùng chuyên mục, bình luận ngoài trang chủ

 Các bạn đã tải một template ở trên mạng và gắn vào blogger nhưng lại gặp lỗi như: phần bài viết cùng chuyên mục quay vòng vòng mà không tải được, bình luận ở trang chủ lỗi không tải được? 

Sau một thời gian nghiên cứu cuối cùng mình cũng đã tìm ra lí do :)) 

Hãy vào cài đặt, bật nguồn cấp dữ liệu “đầy đủ”  

Vâng thử xem thành quả như nào thôi 🥰🥰🥰 {dowload}

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn