IOS + Tib Win + Winpe Setup Win

 #Share_GhostISO +Tib Win  + Winpe Setup Win


Bản ISO Gồm 4 Bản:


+ Win 11 Pro v23H2 Build 22631.2191 No soft


+ Win 11 Pro v23H2 Build 22631.2191 Full Soft


+ Win 11 Pro v22H2 Build 22621.2134 No soft


+ Win 11 Pro v22H2 Build 22621.2134 Full Soft


Rebuild từ bộ cài nguyên gốc lược bỏ các apps không cần thiết,và Store Tích hợp driver IRST hỗ trợ cài đặt trên các máy CPU thế hệ mới (Gen 10-13)


Cho phép đặt tên User trong quá trình cài đặt


Bản full soft đã bật Net Framwork 3.5 , 4.8 và WinRAR 6.23


Bản ISO +Tib đã được tối ưu, tinh chỉnh, service,…


đã fix lỗi printer và share mạng


TPM 2.0 : No TPM Required


Sau khi cài đặt các bạn có thể vào thư mục C:\leephat để sử dụng các công cụ kích hoạt bản cờ rắc ,tắt mở Qin Up.date và Defe.nder.


do Ultraviewer dính quảng cáo khi mở trình duyệt nên mình bỏ.


Linkdown : https://z6rq8-my.sharepoint.com/personal/pcleephat_hctvnfree_tk/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fpcleephat%5Fhctvnfree%5Ftk%2FDocuments%2FGhost%2FT8%202023%2F13%2D08%2D2023&ga=1&fbclid=IwAR34gt_1u_ZwLb2DVNvyV4bzIx7qxKZuNvYDsUnBOCe8zLFvbAGkgiZW1JI_aem_Afu0ke3kHTYkpEios_k-bEWmy5IZzxz3xLVeFpjZBJg36WA-Ei6RSLFQVsgE1PBHi5M

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn