[Onmyoji Arena] Chi tiết phiên bản mới cập nhật 24/3/2023

 📰📰📰📰📰📰📰📰📰📰📰📰📰

Điều chỉnh sức mạnh của các thức thần sau bản cập nhật ngày 24/3

 (Xin lỗi các đại nhân vì đăng trễ)Tăng : Diện Linh Khí


Kỹ năng 3 [Mặt Cấm

Cự ly thi phép từ 700 chỉnh lên thành 725


Trong thời gian duy trì Kỹ năng cuối [Thất Diện Quy Chân, phạm vi thì phép từ 850 chỉnh xuống còn 800 Trong thời gian duy trì kỹ năng cuối, tham gia phong ấn Thức Thần phe địch có thể kéo dài 3s trạng thái cường hóa.


Tăng : Kyoshi Imoto


Đặc điểm [Đến chơi nào]


Sát thương gây cho quái rừng từ 130% chỉnh lên thành 150% Phạm vi kỹ năng có hiệu lực từ 200 chỉnh lên thành 225


Tăng : Hakuzosu


Kỹ năng 2 hình thái Người [Mộng Sơn-Phược Ấn


Buff sức mạnh phép từ 50% tăng lên thành 70%. Kỹ năng 3 hình thái Người [Mộng Sơn-Miền Hỏa Giới hạn Điểm Mộng Hỏa tăng theo hệ số tăng cấp từ 25 chỉnh lên thành 40 


Kỹ năng 3 hình thái Bạch Hồ [Bạch Hồ-Mộng Hỏa Giới hạn Điểm Mộng Hóa tăng theo hệ số tăng cấp từ 25 chỉnh lên thành 40


Tăng : Itsumade 


Kỹ năng 1 [Thợ Săn Rút Lui]:


Sát thương cơ bản từ 85/130/175/220/265 chỉnh lên thành 85/140/195/250/305

Kỹ năng 2 [Kim Phong Vô Ảnh]: Sát thương cơ bản từ 70/130/190/250/310 chỉnh lên thành 110/160/210/260/310


Giảm : Zashiki


Kỹ năng 1 [Trừ Nạn Trong Nhà]:


Sát thương gây thêm khi sở hữu mỗi Quỷ Hỏa từ 10/16/22/28/34 (+5% phép thuật) (+2.5 cấp hiện tại) chỉnh xuống còn 6/11/16/21/26 (+2.5% phép thuật) (+1.5 cấp hiện tại) Giới hạn hồi mỗi lần kỹ năng từ 61.6/95.8/130.0/164/198.2 (+30% phép thuật)(+14*cấp hiện tại) chỉnh xuống còn 48.2/79.0/109.8/140.6/171.4 (+22.4% phép thuật)(+10.6 cấp hiện tại)


Kỹ năng 2 [Kim Vận Chi Liên


Xóa giảm dần tốc độ bay của Quỷ Hỏa Chi Liên


Kỹ năng cuối [Phúc Vận Hưng Thịnh]


Thời gian duy trì từ 10s chỉnh xuống còn 5s Điểm khiên 250 (+25% Buff HP đã mất) /300 (+30% Buff HP đã mất)/350 (+35% Buff HP đã mất) chỉnh xuống còn 250 (+20% Buff HP đã mất) /300 (+22.5% Buff HP đã mất)/350 (+25% Buff HP đã mất)


Giảm : Yato no Kami


Kỹ năng cuối |Màn Kết]


Thời gian duy trì từ 12s chỉnh xuống còn 10s


Thời gian kéo dài khi tham gia phong ấn Thức Thần từ 7s chính xuống còn 4s Sát thương gây cho mỗi Thức Thần phe địch từ 17.5/22.5/27.5 (+15% tấn công thêm) chỉnh xuống còn 15/19/23 (+12% tấn công thêm)


Giảm : Dai Si Mei


Điểm Giáp cơ bản từ 64 chỉnh xuống còn 54


Giảm : Inryo


Điểm HP cơ bản từ 860 chỉnh xuống còn 820

Tấn công cơ bản từ 76 chỉnh xuống còn 68


Điều chỉnh : Kamimai


Kỹ năng 1 [Quạt Giấy]


Kỹ năng 1 cố định với Paper Fan làm hiệu ứng ban đầu, sau khi giải phóng [Paper Fan], một kỹ năng sẽ chuyển thành [Paper Blade].


Kỹ năng [Paper Blade]: [Paper Blade] chỉ có thể được giải phóng khi có đơn vị địch ở gần Paper Dance, sau khi [Paper Blade được giải phóng hoặc sau khi [Paper Fan] nguội đi, một kỹ năng sẽ được chuyển sang [Paper Fan]


#OnmyojiArena #Update


___Itsumade

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn