[OA] Bản cập nhật ngày 7/4 đã xuất hiện

📰📰📰📰📰📰📰📰📰

1 : Đếm ngược 1 tuần trước khi mùa đấu thứ 20 kết thúc

2 : sự kiện đăng nhập Cực Lãng Khốc Hành

Đăng nhập 7 ngày và nhận khung đại diện giới hạn 

3 : sự kiện chiến đấu Yến Tiệc Dạo Chơi 

Từ ngày 7/4 đến ngày 20/4 các đại nhân hãy chiến đấu và nhận quà ở các móc nhéCHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIẢM CÁC THỨC THẦN

Hone Onna : tăng sức mạnh

Kỹ năng cuối [Di Hận]

Trong thời gian tích lực, Hone Onna không thể bị chọn trúng, đâm xuyên sẽ không bị chặn; Cự ly di chuyển từ 550 chính lên thành 650; Phạm vi sát thương thêm từ 300 chính xuống còn 200; Sẽ gây sát thương cho Thức Thần phe địch trên đường.


Kainin : tăng sức mạnh

Đặc Điểm (Thiệp Ninja Cô Độc]

Điều chỉnh thành có thể kích hoạt trong phạm vi không có Thức Thần phe địch.

Kỹ năng 2 [Ảnh Xuất]

Điều chỉnh thành sát thương gây co Quái rừng không ở cuối đường và ở cuối đường là như nhau.


Yuki Onna : tăng sức mạnh

Kỹ năng 1 [Tuyết Hành Buff sức mạnh phép do tinh thể băng phát nổ từ 0.45 tăng lên thành 0.55 Buff sức mạnh phép tối đa của Cầu Tuyết phát nổ từ 0.85 chính lên thành 1


Hangan : tăng sức mạnh 

Kỹ năng 1 (Bùa Trái Thân)

Mục tiêu bị Bùa Chú đánh trúng càng gần bản thân, cự ly bay sau đó càng dài.

Kỹ năng 2 [Điểm Mặc Đoạt Hồn]

Thời gian kéo dài từ 0.5s chỉnh lên thành 0.7s; Buff phép thuật từ 0.45 chỉnh lên thành 0.6

Điểm cơ bản từ 90/150/210/270/330 chỉnh lên thành 140/205/270/335/400

 Kỹ năng 3 [Phân Quyết

Sát thương từ 300/400/500 (+60% phép thuật) điều chỉnh thành 300/400/500 (+75% phép thuật)


Furi : giảm sức mạnh 

Kỹ năng 1 [Lôi Hỏa Nhập Thân]

Khi Đạn Lõi Hỏa được gần trên người của Lính phát nổ, thì sát thương gây ra cho đơn vị khác từ 50% chỉnh xuống còn 25%


Kani Hime : giảm sức mạnh 

Kỹ năng 1 [Loa Loa Chùy)

Buff HP tối đa của sát thương từ 12%/13.5%/15%/16.5%/18% chỉnh xuống còn 12%/12.5%/13%/13.5%/14%.

 Kỹ năng 2 [Kẹp Chặt!]

12%/12.5%/13%/13.5%/14%.

Thời gian tăng tốc từ 4.5s chỉnh xuống còn 3s


Tenjo Kudari : điều chỉnh 

Kỹ năng 1 [Ném Đá]

Phạm vi bật lên từ 200/250/300 chỉnh xuống còn 200/225/250

Kỹ năng cuối (Che Mưa)

ST cơ bản từ 90/135/180/225/270 chỉnh lên thành 100/145/190/235/280. Cự ly di chuyển của Thức Thần thoát trong Nhà Yêu Quái từ 700 chỉnh xuống còn 400; Điểm khiên cung cấp từ 150/250/350 (+70% phép thuật) chỉnh lên thành 250/350/450 (+100% phép thuật)


#OnmyojiArena #update


___Itsumade

Bình luận

Mới hơn Cũ hơn